Välkommen till min hemsida!

 

Varför formge och själv tillverka en möbel som sedan någon eventuellt ska finna tillräckligt intressant för att köpa?

 

Allt man företar sig är pusselbitar i den bild man lägger av sig själv under livets gång. I formgivandet, i skapandet, i den kreativa processen får jag hjälp. Att bli till.

 

Både skåpet och jag blir till genom varandra.

 

 

 

 

Göran Ahlberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved