Välkommen till min hemsida!


Varför formge och själv tillverka en möbel som sedan någon eventuellt ska finna tillräckligt intressant för att köpa?


Allt man företar sig är pusselbitar i den bild man lägger av sig själv under livets gång. I formgivandet, i skapandet, i den kreativa processen får jag hjälp. Att bli till.


Både skåpet och jag blir till genom varandra.

                                                        Göran Ahlberg

                                                     


Copyright @ All Rights Reserved