StolarArgument


Stol av 4 lager 2mm björkplywood.

Benen av putsat armeringsjärn.

Synkop

Skiktlimmad björkplywood.

Stativ av blånerat vinkeljärn.

Synkop

Hög rygg.


Kontur

Skiktlimmad björkplywood.

DeltaSolo

Profil

Copyright @ All Rights Reserved